Kaip mus rasti?

Tel. +33 1 40 54 50 65
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbia atranką užimti sekretoriaus pareigybę

Sukurta 2021.01.19 / Atnaujinta 2021.01.19 12:22

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbia atranką užimti sekretoriaus pareigybę.

Reikalavimai: 

1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą- ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą- ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.  

Pagrindinės sekretoriaus funkcijos:

1. padeda atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;

2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

11. atlieka vertimus raštu;

12. sudaro ir nuolat pildo atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

15. pildo atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamojo laiko apskaitos žiniaraštį;

16. vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

17. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;

18. informuoja už ūkinę-administracinę veiklą atsakingą atstovybės darbuotoją apie pastebėtus defektus, reikalingas darbo priemones ir įrangą;

19. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. sausio 27 d. 17.00 val. (Paryžiaus laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti motyvacinį laišką (lietuvių k.) ir gyvenimo aprašymą (CV).

Papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]